Mūža

 

Vītolu fonda stipendija

Alfreda un Sarmītes S. Gravu ģimenes stipendija

Miķeļa un Ievas Gravu piemiņas stipendija
Emmas A.Kampes piemiņas stipendija
Aleksandra un Austras Circeņu piemiņas stipendija
Arņa Tiliba piemiņas stipendija

In Memoriam Biruta un Brunis Rubess stipendija

Ērikas Rītiņas ģimenes piemiņas stipendija

Jaunsardzes fonda stipendija

Kārļa Cīruļa piemiņas stipendija

Oskara un Irenes Dumpju stipendija

Vairas Vīķes- Freibergas, Korp! Spīdola, Kanādas un ASV latviešu devums, stipendija

Vairas Vīķes-Freibergas, Korp! Spīdola, Vilhelmīnes Līnas Ozolas piemiņas stipendija

Osvalda un Ilgas Kēses (Selonijas) fonda stipendija

Annas un Jāņa Cerbuļu stipendija

Jāņa Arvīda Bungs un Metas Kalniņas Bungs piemiņas stipendija

Kornēlija Dinberga piemiņas stipendija

Evarista un Mārītes Bērziņu stipendija

"Daugavas vanagu" Toronto nodaļas stipendija

In Memoriam Dagnija Strautnieks stipendija

Paula un Ariadnes Dzintaru stipendija

LAB-AN stipendija
Leopolda Sīpoliņa stipendija
Mirdzas un Zelmas Lūsis piemiņas stipendija
Viktorijas Mickānes piemiņas stipendija
Jura Melbārža piemiņas stipendija
Astrīdas un Laimona Jansonu stipendija
Daumanta un Birutas Heisteru stipendija
Dzintara un Birutas Abulu ģimenes stipendija
Valža Muižnieka piemiņas stipendija
Ārstu Mirdzas un Voldemāra Gulēnu piemiņas stipendija
Karakasas Dāmu komitejas stipendija
Ritas (Saulītes) Petričekas piemiņas stipendija
Māmulītes stipendija
Metas Ūdres stipendija
Veras Diwisch stipendija
Dr.Emīla Osis un Daces Muriks-Osis stipendija
Hugo un Mirdzas Karlsson piemiņas stipendija
Veltas Skultānes piemiņas stipendija
Mairas Zālītes-Turaids piemiņas stipendija
Visvalža un Māras Sniedzes stipendija
Pauderu ģimenes stipendija

 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75 - III

Raksti mums